top of page

Terms & Conditions
 

תקנון אתר
 

מבוא:

אתר workitcareer.com מופעל על ידי נטי דנור ("החברה") ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת שירותים שונים הנמצאים באתר.

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לשני המינים באופן שווה.

הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנות זה, הבין והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.
 

הרכישה:

האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של מוצרים כגון שיחת ייעוץ קריירה, הכנת קורות חיים, הדרכת לינקדאין ועוד, באמצעות האינטרנט.

ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד תום מבצע שנקבע.

הרגישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.

מחיר המוצר באתר כולל מע"מ.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

החזרות וביטולים:

החזר, שינוי או ביטול הזמנה יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח זמן של עד 14 יום לאחר קבלת הלקוח את ההזמנה.

התנאים לביטול הזמנה יהיו בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

שירות לקוחות:

כל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות למנהלת המשרד במייל nati@workitcareer.com
 

אבטחת מידע ופרטיות:

ה"חברה", כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם החברה ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו כל שימוש למטרות שיווקיות ללא רשות.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוחה, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

בכפתור "שלח" יש משום הסכמה לחברה או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק או רשימת דיוור בין אם הרכישה היא אישית עבור הרוכש או עבור צד שלישי. בכל רגע נתון אפשר להסיר את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה בלחיצה על כפתור "הסרת הרשמה" בתחתית כל מייל. באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

 

 

 

 

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים בתוכן האתר, לרבות ההרצאות, הוידאו, התמונות והטקסטים שייכות לחברה ואין לעשות בהם כל שימוש ללא אישור. כל שימוש מסחרי בהרצאה הדיגיטלית אסור, אלא באישור בכתב ומראש.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

bottom of page